ترمیم زخم با خواب راحت

یکی از عوارض جدی دیابت ایجاد زخم در اندامها بخصوص پا می باشد تخمین زده می شود حدود 14-24% بیماران دیابتی در دوره ای از بیماری خود دچار زخم پا شده که می تواند خطر قطع عضو را بهمراه داشته باشد
یک مطالعه جدید که در مجله اسلیپ منتشر شده است تاثیر کاهش خواب بر روی تاخیر در بهبود زخم را مورد مطالعه قرار داده است
این مطالعه که البته بر روی موشها صورت گرفته دیده شده در موشهایی که خواب نامناسب داشته اند 13 روز زمان لازم بود تا 50% زخمها بهبود پیدا کنند در حالیکه در موش هایی با خواب مناسب به 10 روز زمان نیاز بوده است
محققان مشاهده کردند که در دیابت نوع 2 به دلیل اسیب اعصاب و کاهش گردش خون بدن در خطر عفونت بیشتری می باشد کیفیت خواب بر روی سیستم ایمنی بدن تاثیر گذاشته و در نتیجه در روند بهبودی زخم موثر می باشد

کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834

-