تفاهم نامه با نظام دامپزشکی

آدرس کلنیک :
رشت ، فاز 2 معلم ، بین میدان سرگل و کمربندی قلی پور ساختمان کوروش کلنیک دیابت سیمرغ 
تلفن 33252834

-