تفاهم نامه با کانون وکلا

کلنیک دیابت سیمرغ آمادگی عقد تفاهم نامه های مشابه با انجمن ها و شرکت ها و سازمان های دیگر را نیز دارد

رشت فاز 2 خیابان معلم کلنیک تخصصی دیابت سیمرغ

-