مجوز مصرف انسولین توژئو در کودکان

سازمان غذا و دارو امریکا FDA مجوز استفاده از انسولین TOUJEO را برای کودکان بالای 6 سال مبتلا به دیابت نوع 1 صادر کرد
FDA در سال 2015 استفاده از انسولین TOUJEO را بعنوان یک نوع موثرتر انسولین لانتوس شرکت سانوفی فقط برای بالغین مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 صادر کرده بود
ماه گذشته شرکت سانوفی فاز 3 آزمایش Edition Juniorدر مورد مصرف TOUJEO در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 را در 45 مین کنفرانس سالانه دیابت انجمن کودکان و نوجوانان بوستون  ارائه داد در این بررسی که روی 463 کودک و نوجوان 6 تا 17 ساله کهHb a1c بین 7.5 تا 11داشتند انجام شده بود بصورت اتفاقی تحت درمان با انسولین لانتوس یا TOUJEO به مدت یکسال قرار گرفتند . اولین نکته ای که ثبت شد این بود که پس از 26 هفته تفاوتی در کاهش Hb a1c بین دو دسته دیده نشده بود در طی 26 هفته هر دو گروه چند حمله هیپوگلیسمی ( افت قند ) را تجربه کرده بودند ولی در گروهی که TOUJEO مصرف می کردند تعداد کمتری افت قند های شدید دیده شده بود
به گفته شرکت تولید کننده هیچ مشکل خطرناک اثبات شده ای در اثر مصرف هر دو محصول چه لانتوس چه توژئو گزارش نشده است

-