کلینیک فوق تخصصی قلب سیمرغ

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی قلب سیمرغ همه هفته با همکاری آقای دکتر داریوش ساعد فوق تخصص قلب - اکوکاردیدگرافی در روزهای شنبه از ساعت 16 الی 17 و با همکاری دکتر رحمتی زاده متخصص قلب روزهای دوشنبه از ساعت 15:30 الی 17 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد

کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834

-