کلینیک فوق تخصصی چشم سیمرغ

کلینیک فوق تخصصی چشم -شبکیه سیمرغ مجهز به جدیدترین دستگاه عکسبرداری شبکیه ، همه هفته با حضور اساتید مجرب این رشته  روزهای یکشنبه از ساعت 14 الی 17 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد

کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834

-