کلینیک روانپزشکی و روانشناسی

کلینیک روانپزشکی  سیمرغ با همکاری خانم دکتر حبیبی متخصص اعصاب و روان همه هفته روزهای یکشنبه از ساعت 12 ظهر آماده پذیرایی بیماران می باشد همچنین کلنیک روانشناسی سیمرغ با همکاری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی خانم آرام حیدری همه هفته روزهای شنبه ، یکشنبه ،  سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد

کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834

-