کلینیک تخصصی داخلی

کلینیک تخصصی داخلی سیمرغ توسط سرکار خانم دکتر آرام پیروزی متخصص داخلی همه هفته روزهای سه شنبه از ساعت 10 الی 12 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد

کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834

-