کلینیک تغذیه

کلینیک تغذیه سیمرغ همه روزه  از ساعت 9 الی 14 و روزه های شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20  آماده پذیرش عموم بیماران می باشد

کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834

-