کلینیک تخصصی مغز و اعصاب

کلینیک تخصصی مغز و اعصاب سیمرغ توسط سرکار خانم دکتر الهام مقرب لو متخصص مغز و اعصاب همه هفته روزهای دوشنبه از ساعت 11 الی 12 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد

کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834

-