کلینیک دیابت

       · کلینیک دیابت سیمرغ با همکاری دکتر فرزاد فرقان برای ویزیت ودرمان زخم پای دیابتی همه روزه از ساعت 9 الی 14 و 17:30-20:30 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد.

· کلنیک دیابت سیمرغ با همکاری دکتر محمد محزون برای ویزیت روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 14 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد.

· کلنیک دیابت سیمرغ با همکاری دکتر مهران قسمتی زاده برای ویزیت روزهای سه شنبه از ساعت 9الی 14 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد.

· کلنیک دیابت سیمرغ با همکاری دکتر حمید اخوین برای ویزیت روزهای چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20 آماده پذیرش عموم بیماران می باشد.


کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834-