جراحی لاغری و شکستگی استخوان

دیده شده است بیمارانی که تحت جراحی بای پس معده برای چاقی های شدید قرار می گیرند که شامل بیماران با سن بالاتر از 65 سال نیز بوده است به نسبت کسانی که تحت جراحی باند تنظیم کننده معده
AGB
قرار گرفته اند باید مدت طولانی تری برای شکستگی های استخوان تحت پیگیری قرار بگیرند
آلن وی یو اندکرینولوژیست بیمارستان عمومی ماساچوست بوستون و تیم همکاران وی به مدت 8 سال 42000 بیماری را که تحت جراحی کاهش وزن قرار گرفته اند را برای این موضوع تحت نظر داشته اند و متوجه شده اند بیمارانی که بای پس معده شده اند 73% بیشتر از بیمارانی که تحت عمل باندینگ معده قرار گرفته اند در خطر شکستگی های استخوانی دراستخوانهای غیر ستون مهره ها می باشند
شکستگی ران حدوداً سه برابرو شکستگی مچ دست 70% و شکستگی لگن 50% بیشتر می باشد
این مطالعه که در جاما جراحی 15 می منتشر شد بیان کرده است که افزایش خطر شکستگی به سن ، جنس ، سابقه ابتلا به دیابت یا نژاد بستگی ندارد و الگوهای شکستگی در افراد بالای 65 سال و جوانتر از آن یکسان می باشد
این تیم در مقاله خود ذکر می کند که علارغم مزایای فراوان سلامتی در بیمارانی که تحت جراحی کاهش وزن قرار گرفته اند افزایش ریسک شکستگی در این بیماران ، انجام بای پس معده را می تواند مورد تردید قراردهد
به این دلیل آنها پیشنهاد کرده اند در بیمارانی که کاندید این جراحی هستند بررسی کامل از نظر احتمال شکستگی استخوان مانند انجام تراکم استخوان و تجویز ویتامین دی و کلسیم صورت پذیرد

کلینیک تخصصی دیابت سیمــرغ
رشت انتهای فاز 2 بلوار معلم
33252834

-