تقویت اثر داروهای ضد افسردگی با مصرف همزمان استاتین ها

بدنبال یک مطالعه که توسط محققان دانمارکی صورت گرفته است اعلام شده که تجویز #استاتین می تواند باعث افزایش اثر #ضد_افسردگی داروهای #SSRI شود
دیده شده است استاتین ها جدا بر اثر کاهنده کلسترول یک اثر ضد التهابی نیز دارند و این خاصیت ضد التهابی می تواند با کاهش التهاب مغزی علائمی مانند بیخوابی و مشکلات اشتها را برطرف کند
این مقاله در اگوست 2016 توسط دکتر اوله کوهلر از تیم روانپزشکی دانشگاه آرهوس دانمارک در ژورنال روانپزشکی امریکا منتشر شد
اگرچه محققان گفته بودند کاهش کلسترول می تواند رفتاری های برای خودکشی را افزایش دهد ولی این مطالعه نشان داد مصرف استاتین ها همراه داروهای ضد افسردگی با افزایش خطر خودکشی همراه نبوده است
همچنین در مطالعه دیگری که در سال 2013. انجام شده دیده شد مصرف فلوکستین همراه با لوستاتین نسبت به مصرف فلوکستین همراه با یک پلاسبو تاثیرات بهتری در کنترل علائم افسردگی دارد
برای مطالعه بیشتر به منبع مراجعه شود

کلینیک دیابت سیمرغ
رشت انتهای فاز2 معلم
33252834

-