پیش دیابت و پیش گیری از دیابت

طبق روال گذشته مبنی بر برگزاری کلاس های آموزشی رایگان کلنیک دیابت سیمرغ در جهت افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری ، صبح روز چهارشنبه 25 خرداد کلاس پیش دیابت و روش های پیش گیری از دیابت در محل کلنیک دیابت سیمرغ با حضور جمعی از
همشهریان عزیز توسط سرکار خانم دکتر آرام پیروزی متخصص داخلی برگزار شد
در این جلسه ضمن تعریف و توضیح بیماری و میزان شیوع و خطر احتمالی ابتلا وعولرض احتمالی ابتلا به دیابت ، به اقداماتی که می توان با کمک آنها خطر ابتلا را کاهش داد اشاره شد و در نهایت به سوالات بیماران پاسخ داده شد

مجموعه کلنیک سیمرغ با هدف ارتقاء سطح سلامت عمومی بصورت ماهانه این کلاس ها را برگزار کرده امید است در جلسات اینده میزبان شما باشیم

-