مهار چاقی با ورزش قدرتی و هوازی

احتمال چاق شدن در کسانی که ورزش های قدرتی یا ورزش های ایروبیک انجام می دهند کمتر است ولی محققین متوجه شده اند کسانی که هر دو نوع این ورزش ها را انجام می دهند خیلی کمتر احتمال دارد چاق بشوند
در یک بررسی بزرگ که بر روی یک ملیون و هفتصد هزار نفر در امریکا صورت گرفته دیده شده است احتمال چاق شدن در کسانی که بیش از 150 دقیقه در هفته ورزش ایروبیک و حداقل دو بار در هفته ورزش قدرتی انجام می دهند نسبت به کسانی که هر دوی این ورزش ها را انجام نمی دهند بسیار کم می باشد
جیسون آ بنیه محقق ارشد دانشگاه کویینزلند جنوبی می گوید در این پژوهش هرچقدر میزان چاقی بیشتر باشد اثرات و فوائد ترکیب این دو ورزش بیشتر هم می شود اگرچه مشخص نیست تاثیر کدام ورزش نسبت به آن یکی بیشتر می باشد
ما از قبل می دانستیم ورزش هایی مانند پیاده روی ، دوچرخه سواری و دویدن یعنی در مجموع ورزش های آیروبیک ارتباط بیشتری با سلامتی دارند ولی این تحقیق اثرات سودمند ورزش های قدرتی را نیز اشکار کرد
جیسون آ بنیه و تیم تحقیاتی ش می گوید اثرات سودمند ورزش های قدرتی برای عموم مردم ناشناخته می باشد
به گفته این محققین این اولین بررسی گسترده جهت مشخص شدن اثرات سودمند ورزش های قدرتی در کنار ورزش های آیروبیک می باشد

-