درمانگاه تخصصی دیابت سیمرغ

متخصص قلب و عروق

دکتر علیرضا رحمتی زاده

دکتر علیرضا رحمتی زاده

متخصص قلب و عروق زمان حضور در کلینیک : روز های دوشنبه ، ساعت 15:30 - 17 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم