دکتر شراره حبیبی

دکتر شراره حبیبی

متخصص اعصاب و روان
زمان حضور در کلینیک : روز های یکشنبه ، ساعت 12:30 - 13:30
با تعیین وقت قبلی

کلینیک دیابت سیمرغ   33252834
رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم