الهه پوریوسفی

الهه پوریوسفی

کارشناس تغذیه
زمان حضور در کلینیک : همه روزه بجز ایام تعطیل ، ساعت 8 -
14 

با تعیین وقت قبلی

کلینیک دیابت سیمرغ   33252834
رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم